Kontakt oss

Hovudkomitéen:

Post- og besøksadresse:

4H Rogaland
Pedersgata 32c
4013 STAVANGER
Telefon: 940 83 614 (svarar i kontortid)
E-post: rogaland@4h.no

Følg oss:

Facebook -side
Facebook- arrangement Her kan du krysse av for at du skal vere med! (PS: Dette er ikkje påmelding.)
Me kjem også på Snapchat og Instagram etter kvart.
Tagg gjerne bilde av deg sjølv som viser kor mykje du gleder deg til leir med #4hlandsleir2018   #vidlefineogblaude