Info til leiarar

SØNDAG 22. JULI:

Fotografering i Kongeparken skjer fylkesvis.

BUSS til Kongeparken:

Pulje 1: Rogaland, Hordaland, Trøndelag, Akershus og Oslo, Møre og Romsdal og Østfold møter ved fotballbane klokka 15.15.

Pulje 2: Buskerud, Vestfold, Sogn og Fjordane, Nordland, Innlandet, Troms & Finnmark, Telemark, Agder, N4HA møter ved fotballbana klokka 16.15.

Informasjon om retur får de på bussen.

Fotografering skjer i denne rekkefølgja:
16.15 Rogaland
16.30 Hordaland
16.45 Trøndelag
17.00 Akershus og Oslo
17.15 Møre og Romsdal
17.30 Østfold
17.45 Buskerud
18.00 Vestfold
18.15 Sogn og Fjordane
18.30 Nordland
18.45 Innlandet
19.00 Troms og Finnmark
19.15 Telemark
19.30 Agder
19.45 N4HA

Kvart fylke skal stilla med ein leiar per påbegynte 15 deltakarar.  Mellom desse skal det vera ein hovudleiar.  Alle leiarane frå fylket er ansvarleg for alle deltakarane, men det er vanleg å fordela deltakarane mellom seg slik at kvar deltakar har ein kontaktleiar.

Tre av dagane (måndag, tysdag og onsdag) skal deltakarane ut på aktivitetar. Mange av aktivitetane er utanfor leirområdet, men det er også fleire på leirområdet. Me treng hjelp frå deg som leiar på fleire av aktivitetane. Me vil fordela leiarane på aktivitetar, så hugs å registrera kva aktivitet du ønskjer å bidra på.

For at me skal kunna få tak i ein ansvarleg fra fylket viss det skjer noko, ønskjer vi at minst ein leiar frå kvart fylke skal vera igjen på leirområdet (gjeld ikkje dei minste fylka). Vedkommande kan anten bidra på ein aktivitet i leirområdet, hjelpa til med andre leiroppgåver, eller slappa av.

Me jobbar nå med leiarheftet de skal få utdelt på leiren, men i forkant av leiren vil de også få dette heftet tilsendt via e-post. Du må lesa dette heftet før du kjem på leir.

Under leiren vil nyoppdatert leiarinformasjon bli lagt ut her,  under denne fana.

Ser du noko feil, eller er noko uklart? Send ein sms til 940 83 614.

Last ned: Info til LEDER           Forventninger           Leirhefte 2018

ROS-analyse Rogaland 2018

BEREDSKAPSPLAN FOR 4H NORGE – vedtatt april 2018