Info til leiarar

Kvart fylke skal stilla med ein leiar per påbegynte 15 deltakarar.  Mellom desse skal det vera ein hovudleiar.  Alle leiarane frå fylket er ansvarleg for alle deltakarane, men det er vanleg å fordela deltakarane mellom seg slik at kvar deltakar har ein kontaktleiar.

Tre av dagane (måndag, tysdag og onsdag) skal deltakarane ut på aktivitetar. Mange av aktivitetane er utanfor leirområdet, men det er også fleire på leirområdet. Me treng hjelp frå deg som leiar på fleire av aktivitetane. Me vil fordela leiarane på aktivitetar, så hugs å registrera kva aktivitet du ønskjer å bidra på.

For at me skal kunna få tak i ein ansvarleg fra fylket viss det skjer noko, ønskjer vi at minst ein leiar frå kvart fylke skal vera igjen på leirområdet (gjeld ikkje dei minste fylka). Vedkommande kan anten bidra på ein aktivitet i leirområdet, hjelpa til med andre leiroppgåver, eller slappa av.

Me jobbar nå med leiarheftet de skal få utdelt på leiren, men i forkant av leiren vil de også få dette heftet tilsendt via e-post. Du må lesa dette heftet før du kjem på leir.

Under leiren vil nyoppdatert leiarinformasjon bli lagt ut her,  under denne fana.

Ser du noko feil, eller er noko uklart? Send ein sms til 940 83 614.

Last ned: Leder på leir