Frivillig på 4H Landsleir 2018

Ska sei!

Ja, nå er vi faktisk nesten i mål. Dugnadsviljen er så stor (visste me det ikkje) at me nå har nesten nok folk. Me bøyer oss i dugnadsstøvet! De er meir enn gode, alle de som har meldt dykk til innsats på landsleiren.

Nå er me altså komne dit at me berre treng nokre enkeltvakter.

Har du ikkje fått meldt deg på dette eventyret enda, men brenn av lyst til å bli med og legga inn nokre timar dugnad under landsleiren? Send oss ein e-post og fortell oss når det kan passa deg å vera «fri og villig på landsleir»: katrine.rogaland@4h.no